“Wonke umuntu akafunde inkulumo yezandla” kusho uMokoena

uNomsa Mokoena wase Orange Farm Ext 7 ongakwazi ukukhuluma ukhuthaza umphakathi ukuba mawufunde inkulumo yezandla (sign language). Ukungakwazi ukukhuluma akumvimbi ekutheni aphile impilo ayithandayo. UMokoena ngusihlalo wenhlangano engenzi inzuzo ese Ext 2 ebizwa nge Bambelela Organisation for the Deaf and Disabled.

Read more