Paseka Jesu o hlatswa maoto a barutuwa ba hae Johanne

Mokete wa Paseka ha o se o tla etswa Jesu ka ho tseba hobane nako ya hae e tlile ya ho tloha lefatsheng ho ya ho ntatae jwalokaha a ne a ratile ba hae ba le fatsheng a ba rata le ho isa qetellong.

Ha ho ntse ho lallwa diabolosi a se a kentse pelong ya judas iskariota mora simone takatso ya ho mo eka jesu ka ho tseba hobane ntatae o mo neile dintho tsohle matsohong le hobane o tswile ho modimo mme o ya ho modimo.

A tloha selallong a hlobola kobo ya hae a nka lesela mme a e tlama ka lona A nto tshela metsi mokekeng mme a qala ho hlatswa maoto a barutua ba hae a a wa hlakola ka le sela leo a e tlamileng ka lona a tla ho simone petrose eo a mpa a re ho yena.

Morena na wena o ka hlatswa maoto wa ka na jesu a mo a raba a re .seo ke se etsang ha o se tsebe hona jwale empa o tla se tseba ha morao petrose a re ho yena o ke ke waba wa hlatswa maoto wa ka le ka mohla o le mong jesu a mo a raba a re. E kare ha ke sa o hlwatswe a o na kabelo ho nna.

Potso ke ena lona le hlwekile hobane le hlatsitswe jwale ho tla e tsahalang ho ba sa hlatswang batho ba modimo pasekeng e na e mong le e mong lekang hore le lo hlatsuwa le lona le tle le e tholle molemo ho modimo mohlomong ka wena ho tla fetoha ba bangata.

Mo la etsa o tswile o reng e mong le e mong a e lobalwa fatsheng la ha bona a nna lewena re ilo balwa ho kae pasekeng ena kapa bophelo ba rona botlo fella di tseleng kapa hona dintlong tsa thitelo kapa hona monateng.

Hlalefo ya pele ya motho ke ho tshaba Jehofa Modimo e ba le naha ya rona ya South Africa o e tshireletse nthong tsohle tsempe Tse etsahalang ho yona.

Ka Paseka ena kare bohle ba ka hlweka ho fele bo hlola ba ho bolawa ha bana le basadi le bohle ba a hileng South Africa. Amen!

Ka Bishop B Mollo 067 8514 594 / 076 851 0367.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *