Diproverbia 14 v 1 bohlale ba pele ke ho tshaba modimo

Mosadi ya bohlale o haha ntlo ya hae, empa ya se nang kutlo o e qhaqha ka matsoho a hae. Ya tsamayang ka bo kgabane o tshaba jehova, empa ya kgopamisang ditsela tsa hae o a monyedisa.

Molomong wa lewatla honale thupa e otlang bo ikgohomoso ba lona empa ba bohlale ba bolokwa ke molomo wa bona Moo kgotso di leng siyo mediko e hloka dijo empa matla a dipholo a e keletsa leruo. Paki e tshepehang e ke ke ya bolela leshano feela monyefodi o batla bohlale empa a ha bofumane athe tsebo e fumanwa ka bonolo ke ya masene.

Hlobohana le lewatla ha o lebona hobane ha lena molomo o nang letsebo. Bohlale ba motho ya masene bo mo bontsha tsela ya hae empa bo sawana ba setseketseke bo ya sethetsa. Mawatla a swaswa ka sebe empa ba lokileng ba thabelana. Pelo e etsebela ho baba ha yona le teng.

Ho thaba ha yona ho keke ha kopanelwa ke motho e mong Ntlo ya e mobe e tla ripitlwa empa motlotlwane ya ba lokileng o tla tiya Mohlomong ho motho tsela engwe e bonahala entse e ka e lokile athe bofelo ba yona bo isa le fung. Motho le ha a tsheha pelo ya hae entse e hlomohile mme qetello ya thabo ke maswabi Ba ba ngata ba kileng batswa matlung a ma habona ba thabile empa qetellong ba kgutla balla ba bang ha ba ya ka basakgutlela ma lapeng a bona ba phela ke ka baka la bo hlale ba ma watla. Hlokomelang le lona le sike lawela timelong.

Rutang bana ba lona ho tshaba modimo le ho e tshepela ho yena ka nako tsohle hlokomela o se buwi hampe ka lebitso la jehova nako e yatla e chesang jwalo ka se bopi sa mollo ba e kgohomosi ba tla tjha e be melora.

Potso ke ena e be wena otlabe o le ho kae hlokomela tsela tsa hao hore na diphethahetsi modimo a be le lona bohle ba tlang ho fumana mo la etsa ona.

Ke ya leboha! Bishop Mollo 067 851 4594 / 076 851 0367.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *