ULady Zamar othandweni oluvutha amalangabi

Umculi wakuleli, uLady Zamar, udalule ukuthi usenaye umuntu athandana naye futhi uthando lwabo luhamba kahle kakhulu.

Ekhuluma kwiSpreading Humours, uthe uthando lwabo luvutha amalangabi kangangoba bebezikhiphile beyokudla ngaphandle ngeValentine’s Day futhi uphiwe nezimbali.

“Sesinenyangana sithandana. Bengihlale ngivulelekile ekujoleni. Ngiyakuthanda ukuthanda. Ngiyazama ukuba sebudlelwaneni, uma kungaphumeleli, ngiyashiya.”

ULady Zamar uke waba sebudlelwaneni nomculi we-Afro pop ne-hip hop, uSjava kodwa baphela kabuhlungu njengoba uLady Zamar agcina esevulele uSjava icala lokumdlwengula.

Kusukela lapho, uLady Zamar ubesethola izinsongo futhi echashwa ngezinhlamba ezinkundleni zokuxhumana. Uthe yize yena engakaze wakhishwa emicimbini noma waxoshwa ekubeni yinxusa lemikhiqizo ethize, uLady Zamar uthe wanqatshwa yinkampani eyodwa ayefuna ukusebenzisana nayo.

Eqhuba uthe selokhu kwenzeke lo msindo, usethathe isinqumo sokuba angabe esadalula lutho ngempilo yakhe zangasese njengokuthi wafundaphi futhi uneminyaka emingaki. Ubuye waveza ukuthi okumenza angalukhulumi ulimi lwebele ukuthi uyise wathi abakhulume isiNgisi kuphela ngesikhathi sebefunda emabangeni aphezulu ukuze bakwazi ukukhuluma kahle ulimi lukaQueen.

Emuva cisho kweminyaka emihlanu agcina ukukhipha i-albhamu ethi Monarch, uLady Zamar ukhiphe icwecwe elisha elisihloko sithi Rainbow ngoLwesihlanu.Le albhamu beyibhekwe ngamehlo abomvu kule ntokazi yodumo lwengoma ethi Love Is Blind, Collide nethi Castle.

Ngaphandle kokwenzeka ebudlelwaneni bakhe noSjava, uLady Zamar ubuye wanenkinga yezwi, okwaphoqeleka ukuba ayohlinzwa umphimbo.Ebuzwa ukuthi kunjani ukuba wuLady Zamar kulezi zinsuku, uphendule ngokuthi kunenselelo enkulu futhi akukholeki.

“Kudingeka ngihlale ngizikhumbuza ukuthi yimpilo yami yangempela, ngakho kufanele ngiyiphile. Kunzima ngempela.” Uthe okumenze wabuyela emculweni yingoba yiwona msebenzi anawo.

Nakuba izimo ake abhekana nazo zinzima, njengokuhlala echashwa ngenhlamba ngabantu abazwelana noSjava kodwa uthe kuningi akubongayo okwenzeke empilweni yakhe. Uthe abantu bagcina ukumchapha ezinkundleni zokuxhumana ngoba usecule kaningi KwaZulu-Natal kodwa akakaze wahlukumezek

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *