Mo laetsa wa Valentine tsatsi la baratane: Banna tlohelang ho bolaya basadi barateng

Sefela sa difela 4v1-7: Bona o motle thatohatsi ya ka bona o motle! Mahlo a hao e ka leebakgorwana kamora lesira la hao, moriri wa hao o jwalo ka mehlape wa dipodi Tse fulang meepeng ya thaba ya gileade.

Meno a hao a jwalo ka mehlape wa dinku tsekutilweng tsetswang ho hlatsuwa ka o fela ha tsona ditswetsi mafahla ha ho engwe ho tsona enyupileng molomo wa hao e ka tshwele ya karmine molomo wa hao o a kgahleha marama a hao e ka di patsolo tse pedi tsa kgaranati ka mora lesira.

La hao molala wa hao e ka tora ya davida e hahetswing polokelo ya di betsa di thebe tse sekete difanyehilwe

thebe tsohle tsa diqhenqha Matswele a hao e ka mafahlana a tshepe ,a fulang hara mehaladitswe.

Thatohatsi ya ka botle ba hao bophethehile hahosekodi ho wena,o hapile pelo ya ka ngwaneso molebeletswa waka o hlapile pelo ya ka ka tjhademo e lengwe ya mahlo a hao.

Ya lakatsang tse molemo o tladifumana mosading ya thabileng ,thabang ka lerato le phetse tsa lona le letlohele hobolayana.

Ekgethele lerato le tlohele ho thetswa ke metswalle esalokang ya bophelo ba bofifi.

Ba hlohonolofatswe bohle ba melaetsa o na o tlafihlellang hobona o lokise pelo tse batang. Amen!

Bishop Mollo 067 851 4594 / 076 851 0367.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *