Ingoma kaZyamfisa ebizwa “uRihanna” isiphumile futhi ishisa izikhotha

U-Siphelele ‘uZyamfisa’ Mbambo, ohlala eDrieziek 1, ngumculi kaMasikandi owathanda lomculo esemncane kakhulu. Waqala ngokugidela abanye abaculi kwase kuthi ngonyaka ondlule waqala ukusebenza ku mculo wakhe eyedwa. Kulenyanga yothando ukhiphe ingoma ebizwa “uRihanna”.

Lengoma eyakhe yokuqala. Uthembisa ukuthi uzokhipha i-EP maphakathi nonyaka ngenxa yokubona indlela abayamukele ngayo abantu.

Ukhulume kanje neOrange Farm News: “Endimeni yomculo ngaqala ngisemncane kakhulu ngifunda ibanga lesithupha, ngaqala ngigida nokuholele ekuthenini ngigcine sengigidela obhuti abaziwayo kakhulu kwezomculo. Abafana no Khalesakhe, uMan Vee Ngubane kanye neqembu Izingcwenga eliholwa Imfez’emnyama, Golobomvu kanye noSginqa Masimba. Kwabuya kwazoba elinye futhi iqembu likabhuti uNgiga. Ukugcina kwam ukugida ngigcine ngisebenza neqembu lika Juluka nokunguyena umuntu engiphumele kuye ngoba sengiziphumele ibhodwe lami.”

“Ukuqala kwami ukuthi ngiphume iqembu lami kwaba umqondo engawukhuluma nayo lenkabi savumelana ngoba bengibuye ngibhekhe kulo album lakhe nokuyila ngibone khona ukuthi sengikulungele ukuziqalela okwami,” ephetha uZyamfisa.

Umculo wakhe okwamanje utholakala ku YouTube kuphela. Uyatholakala ezinkundleni sokumxumana, Facebook: Madukuza Ngane’zyamfisaTik tok: uZyamfisa87 noma 071 664 2956.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *