Inselelo kubafundi ngebhuloho eligugulwe yizikhukhula

Abafundi baseZwelisha, eVerulam, babhekane nenselelo yokuwela umfula ngesihlahla izolo belibangise ezikoleni ezehlukene abafunda kuzo ePhoenix. Indawo yaseZwelisha ayinazo izikole, ezisondelene nayo zingaphesheya komfula ePhoenix.

Iningi labafundi liphelezelwe ngabazali ekuseni ngesikhathi liya esikoleni kanjalo nangesikhathi selibuya, bebekhona abanye abazali ukuqinisekisa ukuthi bawela ngokuphepha.

UNkk Fikile Dlamini, onezingane ezintathu, uthe ezimbili zineminyaka eyisithupha, zifunda uGrade 1 eRiverview Primary.Wathi endala ifunda uGrade 11 eSastri Park High.Uthe uma lina namuhla, ezakhe izingane ngeke azidedele ukuthi ziye esikoleni.“Lo mfula uyingozi kabi, ungawubona sengathi uphephile ngoba ungagcwele, uthi uyaphenduka usungenisile. Amanzi ayingozi. Lokhu ngizobe ngikwenziswa ukuthi ngiwumzali, kufanele ngiyibone into ezobeka impilo yezingane zami engcupheni,” kusho uNkk Dlamini.

Uthe abakudingayo wukuthi bakhelwe ibhuloho kabusha.“Uma sebelakha, balenze libe lide ngoba kusobala leli elifishane alikwazi ukubhekana namanzi amaningi njengoba livele laguguleka emaceleni,” kusho uNkk Dlamini.

Omunye umzali, uNkk Zanele Muthwa, uthe usebenza esikoleni iRiverview, wathi yena ubewelisa izingane ezincane ebezingaphelezelwanga ngabazali. Uthe nangesikhathi sezibuya uthishanhloko wesikole umcele ukuthi aphinde abe yiso lazo uma seziwela zigoduka.

Isolezwe lithole ukuthi zingaphezulu kuka-2000 izingane zaseZwelisha ezifunda ezikoleni zasePhoenix. Kule ndawo kuphinde kwakhahlamezeka nengqalasizinda yamanzi kanjalo nemigwaqo. Izulu belisalokhu liqhubeke njalo nokuyidliva eThekwini izolo kanti kukhona imibiko engaqinisekisiwe yokuthi izolo kumuke ababili emfuleni uMngeni eThekwini.

UMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu ukhiphe isexwayiso esithi abakhele uMasipala uGu, iLembe, King Cetshwayo, uMkhanyakude, uMgungundlovu, Zululand neTheku kumele baqaphele.Umnyango uthe abantu akufanele bayithathe kancane imvula, wathi akumele bathathe uhambo olungenasidingo nokuwela umfula ogcwele.

Uthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *