Ngeke ngehle esikhundleni: Nzimande

Ungqongqoshe weMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande, obhekene nezinsolo zokukhwabanisa imali yesikhwama sokuxhasa abafundi, iNSFAS, uthe ngeke ehle esikhundleni. UNzimande uthe usazoqhubeka nokuqhoqhobala isikhundla sakhe yize banda abahlaba ikhwelo lokuthi akehle esikhundleni.

Ikhwelo lokuba uNzimande ehle esikhundleni liqale emva kokuba inhlangano elwa nenkohlakalo, i-Organisation Against Tax Abuse (OUTA), yenze izinsolo zokuthi uNzimande nosihlalo webhodi leNSFAS, uMnuz Ernest Khosa, bagwazelwa yizinhlangano ezahlomula ngamathenda kwiNSFAS.

Le mali kuthiwa yakhokhela neSACP. UNzimande uthe izinsolo ze-OUTA azinabo ubufakazi, wathi ziyimizamo yokudicilela phansi isithunzi sakhe. Lokhu ukusho ngesikhathi ekhuluma esithangamini nabezindaba, izolo.

“Ngeke ngehle esikhundleni. Kungani kufanele ngehle esikhundleni? Ongqongqoshe bahlezi baqanjelwa amanga. Uma kukhona umuntu ongisola ngenkohlakalo, akeze nobufakazi. Ngifuna ubufakazi obuzokhombisa ukuthi imalini engiyihlomulile, nokuthi imalini engiyinikeze iSACP. Angisiboni isidingo sokuthi ngisule esikhundleni. Ngizoqhubeka nomsebenzi wami.”

UNzimande uthe ubengakaluxoxi nomengameli, uMnuz Cyril Ramaphosa, lolu daba.“Ngebhadi umengameli umatasa kakhulu eMpumalanga lapho kulungiselwa khona umcimbi we-ANC.”

UNzimande uthe uzovela phambi kwekomiti elibhekele ubuqotho kwi-ANC kanye nakwiSACP. “Ngithathe isinqumo sokuthi ngivele phambi kwala makomiti ngoba akukho engikufihlayo. Ngifuna ukuyophendula yonke imibuzo. Ngizobambisana nanezinye izinhlaka zomthetho okubikwe kuzo lolu daba,” kusho yena.

UNzimande uthe abameli bakhe basacubungula ukuthi isiphi isinyathelo sezomthetho abazosithatha.

“Okwamanje angikanqumi ukuthi ngizothatha siphi isinyathelo. Mhlawumbe into yokuqala esizoyenza ukuphoqa i-OUTA ukuba isinikeze bonke ubufakazi ethi inabo.”

I-OUTA ithe ihlela ukuvulela uNzimande icala emaphoyiseni, yathi ifuna nokuthi ihhovisi lomvikeli womphakathi liphenye lolu daba. Ngakuolunye uhlangothi iDA yona ifuna ukuthi uNzimande aphenywe uphiko oluphenya amacala enkohlakalo, iSpecial Investigating Unit (SIU).

Umholi weDA, uMnuz John Steenhuisen, uthe bazobhalela uRamaphosa, bamcele ukuba agunyaze iSIU ukuba iphenye izinsolo ezibhekene noNzimande.Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma esithangamini nabezindaba, lapho ebephawula khona ngezinyathelo abazozithathela uNzimande.

USteenhuisen ubize uRamaphosa ngegwala, wathi ngeke amxoshe uNzimande ngoba uyesaba. Uthe: “Izwe libhekene nezinkinga nje ingoba liphethwe igwala. Kule minyaka eyisithupha uRamaphosa ephethe, uyasaba ukuthatha izinqumo. Okubalulekile kuyena ukuvikela isikhundla sakhe nokuthi anganyatheli abantu abathize amakhona.”

ISACP ikuchithile ukuthi yahlomula ngemali eyabelwe ukuxhasa abafundi.Okhulumela iSACP, uDkt Alex Mashilo, uthe i-OUTA ayizange ibanikeze ithuba lokuthi baphawule ngesikhathi iqhuba uphenyo.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *