U-Ayanda Ncwane uphumela obala ngokuthola uthando

Unkosikazi womculi wokholo ongasekho uSfiso Ncwane, u-Ayanda udalula ukuthi ekugcineni uselutholile uthando. Ukusho lokhu ohlelweni iSip & Talk kuMzansi Magic ngo-9 ebusuku ngeSonto. Lolu hlelo lwethulwa nguDineo Ranaka.

“Sengilutholile uthando futhi ngijabule. IBhayibheli likhuluma ngokuthi kukhona isikhathi sokukhala nesokuzila. Ngithe sengidlulile ngaluthola uthando futhi ngingasho ukuthi uma konke ukwenza ngesikhathi esilungile kuzohamba kahle,” kusho u-Ayanda.

Uthe ngesikhathi eqabula umuntu wesilisa okokuqala ngemuva kokushona kukaNcwane, akukho okwakusemqondweni ngaphandle kokujabulela lowo mzuzu.

“Ngemuva kokuthi uSfiso esedlulile emhlabeni ngazila isikhathi eside. Sekumele ngisukume ngibheke umhlaba, ngakhetha ukugunda izinwele ekhanda, ngashintsha izingubo zokugqoka eziningi enganginazo, ngaba ngumuntu omusha, ngathi nje ‘ntombazane sukuma ube musha’,” kuchaza u-Ayanda.

Uchazile ukuthi sesingcono kakhulu isimo phakathi kwakhe nonina kaSfiso njengoba uthi ngesikhathi begcina ukubonana awekho mazwi amabi aphinyiswa.

“Ngigcina ukumbona kwaba nokuthula phakathi kwethu nami ngaba nokuthula emphefumulweni, ngakho ngijabule lapha esikhona,” kuchaza yena.

Ebuzwa uDineo ukuthi useshadile yini, u-Ayanda uthe akakashadi. Umbuzile ukuthi uyoyimemezela iphelele nini indana yothando akhuluma ngayo, okusho ukudalula nesoka, u-Ayanda wathi uma esekulungele konke uyokunekela umhlaba.

Bekungesiye yedwa u-Ayanda isimenywa sikaDineo kodwa bekukhona nomethuli wezinhlelo uKayise Ngqula, nomlingisi uSimphiwe Ngema. Bebezokhuluma ngokushonelwa ngabayeni bese bancane.

Baxoxe ngezinto eziningi ezithinta ukuthi bathola kanjani ukuthi abayeni babo bashonile, bunjani ubudlelwane babo nemindeni yabayeni babo nokuthi sebewatholile yini amasoka amasha.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *