Kwethulwe izinhlelo zeDrakensberg Extravaganza

Abahleli bomcimbi iDrakensberg Extravaganza & Heritage Experience, ezoba seBergville izinsuku ezingu-11 kusuka kule nyanga, bathi benze isiqiniseko sokuthi bahlanganisa izinto ezizothakaselwa yiwo wonke umuntu.

Bakusho lokhu ngesikhathi bethula izinhlelo zomcimbi wanonyaka okuzobe kungoka-7 oxhaswe yiSolezwe. Umhleli wawo, uSipho Ndaba weDrakensberg Productions, uthe bawusungulela ukuthuthukisa abantu basemakhaya ukuze bangasali kwezomnotho.Umcimbi uzoqala ngoNovemba 23 kuze kube ngezi 3 Zibandlela.

Uzovulwa ngengqungquthela yokucobelelana ngolwazi kwezokuvakasha ezoba seSports Centre, eBergville, ngoLwezi 23 nango-24. Kuzothi ngoLwezi 24 ebusuku kube nomdlalo weshashalazi kuyona le nkundla.

“Siyajabula ngokusingatha iDrakensberg Extravaganza & Heritage Experience. Sisebenzise ubuchule ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uba nento yakhe. Lo mcimbi ngowokuthi umphakathi ubambe iqhaza kwezomnotho futhi ubumbane. Ngowokugubha ukuhluka kwethu kwezobuciko nakwezemidlalo,” kusho uSipho.

Ugqugquzele abantu bendawo ukuthi bangazitheli ngabandayo babambe iqhaza futhi nezivakashi ziwuthamele ziyohlomisa abendawo ngolwazi ziphinde zijabulele ubuhle bendawo.

Eminye imicimbi ezoba khona wumjaho iDrakensberg Marathon ehlukene ngamabanga u-42km, 21km,10km no-5km. Isebenza njengendlela yokuzicijela i-2 Oceans Marathon neComrades Marathon yangonyaka ozayo.Kuzoba nowe-jazz edamini iWoodstock ngoLwezi 26 nowokuqwala intaba.

Eminye ekhona yizingungqungquthela zolimo, umbukiso wengqephu, ingqungquthela yokuthuthukisa intsha nokunye.

NgoZibandlela 2 kuzoba nendumezulu yekhonsathi eSports Centre lapho kuzobe kunandisa khona uNasty C, Sha Sha, Tyler ICU, Big Zulu, Lwah Ndlunkulu, Nathi Mankayi, Goldmax, Da Muziqal Chef & Eemoh, Sbo Da Poet, Nothando Ngcobo onguHlelo kuZalo nabanye.

Amathikithi aseqalile ukudayisa eTicketpro ngemali eqala kuR200. IDrakensberg Extravaganza izosongwa nge-picnic yamahhala eWoodstock Dam ngezi 3 Zibandlela.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *