Owawina kwiBig Brother Mzansi usengena emculweni

Owanqoba kwiBig Brother Mzansi nyakenye, uMpho waBadimo, usethathe isinqumo sokungena emculweni. Lokhu kuza emva kokuthi eveze ukuthi uzokhipha iculo lakhe lokuqala iBonga, elizophuma ngoNovemba.

Uthe ukungena emculweni yinto abevele enesifiso sayo kusuka kudala futhi uthemba ukuthi iwona ozomenza alulame ezimweni adlule kuzona.

“Ngokuqamba iBonga, yindlela yokubonga ezintweni ezinhle nezimbi engidlule kuzona. Kafushane nje ngiyabonga nje konke engidlule kukhona,” kusho uMpho wa Badimo.

Uthe iculo lakhe elisha liyi-Afro Tech exube nomsindo wamaPiano. Uthe okwamanje yilapho esafuna ukuqala khona. Kuleli culo lakhe uthe usebenze nabantu abehlukene okukhona kuyona u-AirBurn onguphrojusa noMlindo The Vocalist noSage noStar Healer.

Uthe okwamanje uzolkhu ekhipha amasingili ewamaketha futhi akazimisele ngokuzibophezela kwi-albhamu kuze kube umculo wakhe uyabona ukuthi usungenile kubantu. Emva kokuwina kwiBig Brother Mzansi lapho ahamba khona no-R2 million, uke waba sohlelweni lobeyindoda yakhe uThemba Broly, obelubizwa ngeMy Ink World. 

Kulona izinto izinto bezibukeka zingahambi kahle phakathi kwakhe noThemba. Kuze kwathi ngoMashi kulo nyaka, wamemezela ukuthi sebehlukene noThemba, ebalisa ngokuthi uzokhulisa ingane yedwa. Uma ebuzwa ngobudlelwane bakhe noThemba, akafunanga ukuyiphendula leyo, kodwa uvele wathi konke kuhamba kahle emndenini wakhe.

Uthe unobudlelwano obuhle namadodana akhe, umfowabo nonina, athi yibona abahlala beseduze kwakhe. Ngasohlangothini lokwelapha uthe namanje useyisangoma futhi usaqhubeka nokuhlolela abantu.

Ngokulapha uthe awukho umuthi iwona anamandla kuwona kakhulu ngenxa yokuthi uhlangana nabantu abanezinkinga ezahlukene akwazi ukubasiza kunoma iyiphi inkinga. Indlela ayisebenzisayo ukuhlolela abantu uthe akazimisele ukuyidalula ngenxa yokuthi uke wahlangabezana nezinto ezinzima phambilini.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *