Ho loka ho hodisa setjhaba empa bokgopo bo se apesa ka nyediso

Karabo e bonolo e thethefatsa bo hale empa polelo e hlabang ea bo leotsa. Molomo wa ya bohlale o hlahisa tsebo ha monate empa molomo wamawatla o kolla bo hlanya.

Mahlo a jehova a dinqalong tsohle a qamaka ba babe le ba batle molomo o motle kesefate sa bophelo ha e le o kgopo o sohlokanya moya. Lehlanya lenyedisa thuto ya ntatalona empa ya mamelang tayo o a hlalefa.

Ka tlung ya motho ya hlalefileng honale ma tlotlo empa le ruo la e mobe lona ke pelayelo. Melemo ya motho ya hlalefileng e tlatsanya tsebo empa pelo ya ma watla e tumisa sesalokang .

Se hlabelo sa e mobe ke manyala ho Jehova empa o kgahlwa ke thapelo ya motho ya lokileng. Tsela ya e mobe ke manyala ho Jehova empa o rata ya phehellang ho loka. Tayo e bohloko ho ya kgelohileng tsela mme ya e hloileng o tlatimela.

Mosadi ya bohlale o haha ntlo ya hae empa sethotho se e qhaqha ka matsoho a sonaModimo a be lelona bohle ba enketseng palong ya mantswi ana. Letle le hlalefe le e le hloko le mamele kgalemo le be pelo e bonolo hobane seo o se buwang ka molomo wa hao ke peo o e jalang hape ke seo o tlase kotulang.

Ka Bishop Bafana Mollo, letsetsa nomoro ena haohloka di thapelo 067 851 4594.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *