Batho ba kotjwa ho kgutlela ho modimo

Tloong a re kgutleleng ho jehova hobane ke yena a re harotseng otla re fodisa o hlathile o tla re tlamella le qeba. Batho re lahlehile hobane hare batle ho kgutla mekgweng ya rona e re etseng hore re tlohe ho Jehova.

O re e be ke eng e kare kgaohanya le Jehova e be ke hohloka dijo kapa lefu, kapa hotsamaya o le fela na. Bohle ba kgutlelang ho Jehova batla fodiswa ho tsohle dintho.

Kapa maqeba a leng ho bona kapa mahlo kong o hle a ba hlahetsing. Jwale bana beso haretsebeng modimo re kgone ho phela, hape hlaha ha hae ho tlile jwalo ka ma fube a meso otla re tlela jwalo ka pula. Hobane ke thabela le rato haholo ho se hlabelo bohle banang le lerato banale sehlabelo seratwang ke Kehova.

E be sa hao sehlabelo ke eng setla thabisang Jehova? Utlwang taba ena lona ba prista le mamele lona bantlu ya Morena. Homadi mabe holona ba e ketlileng basekame hodima ditulo tse entsweng kamanaka a tlou. Tsatsi le yatla le tjhisang jwalo ka mollo ba e kgukgumosi ba tla tjha ba be melora. Ba tshabang Modimo ba tla thala jwalo ka manamane a nontshitsweng.

Modimo a le etse hantle bao ba utlwileng mantswe ana. Amen!

Bishop Mollo: 067 851 4594.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *