Ubani ozebhekana noMcimbi WamaPiano kowamanqamu ku Events Soccer Tournament

I-Events Soccer Tournament, umqhudelwano webhola wokuzijabulisa lapho kudlala khona amaqembu ahlela imicimbi eOrange Farm. Ihlelwe yiNkabi YamaFeleb no Vusi Sithole.

Lomqhudelwano uqale kulempelasonto esibuya kuyo. Umcimbi WamaPiano sewungene kowamanqamu usulinde ozowina phakathi kwe Feleb Soccer Tournament ne Savannah Fest oku omphetha abavikela lesisicoco.

Ngomgqibelo Umcimbi WamaPiano ushaye iSgija Friday ngo 4-1, ngesonto ompetha bangonyaka ondlule i-Savannah Fest bashaye i-Colour Splash 3-2. Feleb Soccer Tournament yandlula kalula ku Orange Farm Unite ngo 2-1.

Ku semi-final i-Feleb Soccer Tournament izobhekana ne Savannah Fest. Ophumelele uzobhekana noMcimbi WamaPiano kowamanqamu, indawo nosuku zisazobekwa bese kumenyezelwa.

Abahleli babonge wonke umuntu ozile weseka lemidlalo kanye namaqembu. Babonge lezinkampani ezilandelayo ngoxhaso lwazo Mkhukhu Pizza, Lefelo Foods, Tlhao Natural Drinks kanye ne Timeline Radio.

Ukwazi ngomdlalo wamanqamu ukuthi uzoba nini kuphi ungalandela uVusi Sithole neNkabi YamaFeleb ku Facebook noma ushayele lenombolo 061 453 5765.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *