U-Thwalizandla uzokhipha i-single maduze

U-Lizwilihle Ncube (19) odume ngo Thwalizandla, ohlala eDrieziek 5 ngumculi kaMaskandi osemncane futhi onekusasa eliqhakaze kakhulu kulomculo. Manje umatasatsa esitudiyo upheka i-single yakhe ezophuma maduze nje.

Waqala ukucula ngonyaka ka 2018. Une alubhamu eyodwa ebizwa “i-Full tank” waphinde wakhipha ama single tracks. Uyanandisa emamoli ahlukahlukene, emicimbini efana nemishado, amaphathi nezinye izindawo.

Uxoxe kanje ne Orange Farm News: “Ngakhetha uMasikandi ngoba uyawu thokozisa emphefumulo wami. Ngedlela ewu kuthi nanoma ngisezi nhlungwini noma ngithukuthele ngivele ngidlale isginci sami kuthokoze inhliziyo yami. Futhi uyangi khulisa, ngisho nabantu nje bayawuthanda umculo wami. Kunama single engizowa khipha kungekudala. Izingoma zami okwamanje zisatholakala kimi ngama CD nama USB.”

Mawufuna ukuthola izingoma zika Thwalizandla noma ufuna ukumumema azonandisa ungashayela kulenombolo: 073 489 3229.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *