Nazi izinyanga zonyaka ngesiZulu

Ingabe uyazazi izinyanga zonyaka ngesiZulu? Mangabe impedulo yakho ucha, ungakhathazeki nazi funda uzazi ufundise nabanye.

January- uMasingane

February- uNhlolanja

March – uNdasa

April – UMbasa

May – UNhlaba

June- UNhlangulana

July – uNtulikazi

August – UNcwaba

September- uMandulo

October – uMfumfu

November- uLwezi

December- uZibandlela

Source: Wiki South Africa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *