U-Nicole Ndebele ukhuthaza abantu ukuthi bazethembe

U-Nicole Ndelebe (20) wase Ext 1, unobuhle aphinde abe ngumkhiqizi eBlack Mode Production. Kodwa konke lokhu akuzanga lula njengoba wayenenkinga yokungazithembi enokwesaba. Manje usebenzisa isitori sakhe ukusiza abanye.

Lesimomondiya saqaka ukumodela ngo 2021 phansi kwenkampani iSteele Agency yase Centurion ekuyiyona eyakhipha ikhono lakhe yamuqeqesha abe unobuhle ongasabi lutho. Yilapho futhi afunda khona ukuzithemba nokukholelwa kuye. Kulonyaka wathatha indawo yesibili kuMiss Valiant Gauteng. Waphinde wawina iDirector’s Choice 2023 Award.

Uthe maningi amantombazane noma abantu abafisa ukwenza izinto kodwa beyesaba ngoba abazithembi. U-Nicole uthi njengomuntu ondlule lapho ukhuthaza abantu ukuba bakholelwe kubo, bazi ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Kubalulekile ukuzitshela ukuthi ungakhona, ayikho into ezokwehlula. Ukuzithemba kubaluleke ukwendlula yonke into.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *