I-Noble Virgins NPO ibungaza iminyaka eyisikhombisa

I-Noble Virgins NPO inhlangano yaMatshitshi etholakala ePalm Springs. Yaqalwa ngu Lisa Simelane, ingaphansi kwesambulela se “Intombi Imbumba Yamasiko”. Ibungaze iminyaka eyisikhombisa eSection A, Palm Springs ngezi 18 no 19 Ncwaba.

Izintombi beziphume ngenkani zivunule ziconsa, kuyingoma kusinwa. Phakathi kwababekhona kulomcimbi kubalwa unobuhle ongenele umncintiswano Face Of Queens With Purpose uKholosa Plaatjie.

Lenhlangano yaqala kancane ngamantombazane ayisithupha manje asengu 190. I-Noble Virgins ifundisa amantombazane ukuziphatha, Inhlonipho, nokugcina ubuntombi bawo. Amantombazane aphinde afundiswe ukuzimela, ukusebenzisa izandla zawo enza ubuhlali, ukubhaka nokupheka ukudla kwesintu.

Lenhlangano iphinde ixhase izintombi kwezemnfundo ngokuzisiza zithole indawo yokufunda ezindaweni zokufunda zamabanga aphakeme amaNyuvesi namaKholeji.

Ofuna ukwazi kabanzi ngalenhlangano angashayela lezinombolo 063 440 9460 noma 076 567 6214.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *