Umkhiqizi kaMasikandi uVusimuzi uzinikele ekuphakamiseni uMasikandi eOrange Farm

U-Vusumuzi Mcambi ohlala eDrieziek 5 ngumkhiqizi womculo kaMasikandi ophethe isitudiyo esibizwa ngeMavusana Studio (MVS). U-Mcambi ufisa ukubona umculo kaMasikandi undlondlobala eOrange Farm.

Ngokuzalwa uMcambi ubuya eHluhluwe. Waqala umculo ngonyaka ka2012, manje usengumkhiqizi (producer) womculo kaMaskandi. Ngonyaka Ka 2021 wavula isitudiyo lapho asebenzisana nabaculi boMasikandi ubadlalela isiginci, bass guitar ne keyboard.

U-Mcambi usebenzisane nabaculi abaningi ikakhulukazi intsha kanye nabasafufusa kulomkhakha. Lensizwa ifuna ukubona uMasikandi ukhula eOrange Farm, yingakho egqugquzela intsha ukuba ingene kulomculo futhi eyisiza ukuba iveze amathalente ayo.

“Isifiso sami ukuthi sikhule njalo kwezomculo ngokubambisana. Abafuna ukusebenzisana ne MVS umnyango wethu uvulekile bangathintana nami futhi bamukelekile. Inhloso nje mabezimisele ukwenza umculo,” kusho uMcambi etshela iOrange Farm News.

Ofuna ukuthintana neMVS iyatholakala ku WhatsApp 074 518 0314 noma ashayele kulenombolo 076 313 7993.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *