I-DA isabisa ngenkantolo ngoloxhaso lweRoyal AM

I-DA isabisa ngokuluyisa enkantolo olokuxhaswa ngezigidi zamaRandi kweqembu lebhola, iRoyal AM, uMasipala waseMsunduzi.

Abameli beDA sebenqumele lo mkhandlu ugwayi katiki ngokuthi uzibophezele ngokuchitha isivumelwano sokuxhaswa kweRoyal AM sikaR27 million lingakashoni elakusasa.

Encwadini yabameli, iDA ifuna ukuthi imenenja kamasipala, uMnuz Lulamile Mapholoba, izibophezele ngokuthi umasipala ngeke uyinikeze ngisho indibilishi iRoyal AM. I-DA ithe uma izikhulu zomkhandlu ziqhubeka nokunikeza iRoyal AM imali emva kokuthola incwadi yabameli, bazofuna ukuthi inkantolo iphoqe izikhulu ezibandakanyekayo ukuthi ziyikhokhe leyo mali, iphume emaphaketheni azo.

NgoJulayi uMasipala waseMsunduzi wangena esivimelwaneni seminyaka emithathu sokuxhasa iRoyal AM.Lesi sivumelwano sisho ukuthi iRoyal AM izodlalela imidlalo yayo yasekhaya enkundleni yezemidlalo eseMgungundlovu, iHarry Gwala Stadium. Le nkundla ibisetshenziswa iMaritzburg United, edliwe yizembe ngesizini edlule. Ngokwesivumelwano, iRoyal AM izokhokhelwa u-R9 million njalo ngonyaka ukuba isebenzise iHarry Gwala Stadium.

Encwadini yabameli iDA ithe lesi sivumelwano siphambene nemithetho elawula ukuphathwa komasipala, yakhala ngokuthi le mali eyingxenye yesivumelwano ayikho kwisabelomali somkhandlu esaphasiswa ngaphambi kokuqala konyaka wemali oqale ngoJulayi.

“Umthetho olawula ukuphathwa komasipala ukubeka kucace ukuthi umasipala kufanele usebenzise kuphela imali ekwisabelomali esiphasisiwe. Isinqumo sokuxhaswa kweRoyal AM sizokwenza ukuthi umasipala ugcine ususebenzisa nemali obungahlelile ukuyisebenzisa.”

I-DA iphinde yakhala nangokuthi lesi sinqumo sathathwa ngaphandle kokuthi kuthintwe izinhlaka ezahlukene, yabala amalungu emiphakathi eyakhele umkhandlu, izinhlangano ezithintekayo, ihhovisi likaMgcinimafa kuzwelonke nasesifundazweni, kanye noMnyango wezokuBusa ngokuBambosana neziNdaba zoMdabu.

Le nhlangano ifuna nokuthi iRoyal AM idalule ukuthi ikhona yini imali esiyitholile kulo mkhandlu, yathi nayo iRoyal AM bazoyifaka enkantolo uma lize lashona elakusasa ingaphendulile.

Ohola inguyazana yeDA kumasipala waseMsunduzi, uMnuz Ross Strachan, uthe ngeke bavume ukuthi umasipala uxhase iRoyal AM ngezigidi zamaRandi ekubeni usahlulwa ukulethela abantu bakulo mkhandlu izidingo.

Okhulumela umasipala waseMsunduzi, uNkk Ntobe Mkhize, uthe bebengakayitholi incwadi abayithunyelwe iDA. “Ngakho asikwazi ukuphawula okwamanje kuze kube sithola incwadi yabo.”

Imizamo yokuthola iRoyal AM ukuze iphawule ayizange iphumelele.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *