U-Nongoloza Omnyama ubuye ngenkani

Nongoloza Omnyama ngumculi kamasikandi ohlala eExt 7a. Wangena kulomkhakha womculo ngonyaka ka 2014 lapho wakhipha khona i-alubhamu ebizwa “UyahluphaUmuntuEhlupheka”.

Ngenxa yezinqinamba thizeni wathatha ikhefu kwezomculo wabuya ngo 2021 lapho akhipha khona “Bazingela impilo yami”. Kulonyaka uNongoloza Omnyama ukhiphe i-alubhamu ebizwa “NgiphilaBefungile” futhi ethokozelwe kakhulu ngabalandeli bakhe.

Useke waphefoma ezindaweni eziningi futhi wajabulisa abantu, phela uyayisha isiginci futhi abafana bakhe hayi bayagida. Ngingasasho indlela abagqoka kahle ngayo. Uphefome eGoli eJeppe, Kweneng Pub, Hlanzeni eThembisa nase Emabonge eGoli.

Uthe umculo wakhe okwemanje usatholakala kumaCD uma umuntu ewufuna angaxhumana naye kepha umatasatasa uphezu kokwenza ukuthi umculo wakhe utholakale kuzozonke izindawo zomculo ngisho digital platforms phecelezi.

Uma ufuna ukuthola amaCD kaNongoloza Omnyama noma ufuna ukumubhukha ungashayela kulenombolo 074 966 6269.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *