Ubufakazi obushaqisayo kwelikaSenzo Meyiwa

Wethule ubufakazi obushaqisayo uSergeant Moses Mabasa kwelokubulawa kukalowo owayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana, uSenzo Meyiwa, izolo.

UMabasa nguye ongene esihlalweni sofakazi boMbuso kulandela ukusongwa kokuphoswa ngemibuzo kukaColonel Lembertus Steyn emini yasekuseni, ebufakazini bakhe kusukela ngeledlule aveza kubo ukuthi owayeyintombi kaMeyiwa wathintana nabasolwa. Yize engazange abuthole ubufakazi bokuthi babekhuluma ngani.

UMabasa kuvele ukuthi ungungoti wolwazi olukumaselula.Ubechaza isithombe ngasinye kulezo ezahlungwa kwi-memory card yeselula kammangalelwa wesithathu, uMnuz Mthobisi Mncube.

Zingu-50 sezizonke izithombe azichazile uMabasa. Kuzona kukhona okuthiwa esesibhamu, i-9mm enombala ompunga (silver).“Lesi sithombe sesibhamu, sibhalwe amagama anezinhlamvu ezithi ‘umshini wami wokubulala’,” kusho uMabasa.

Lesi sibhamu kwavela phambilini enkantolo ukuthi yiso esatholakala kummangalelwa kanti futhi negobolondo lenhlamvu okuthiwa latholwa endaweni yesigameko lapho kwabulawa khona uMeyiwa, kuthiwa ngelaso.

UMabasa ubuye waveza olunye ulwazi olushiya imibuzo ngezithombe ezatholakala kwi-memory card yeselula sikaMncube njengoba ethe kwakukhona nezithombe zemali eningi. Uveze ukuthi le mali yayithwetshulwe ngezindlela ezahlukene kanti izithombe zayo zazinemibhalo eshiya imibuzo.

Kuvele ukuthi kokunye imibhalo yayithi “impande yesono”, kokunye ibuye ithi “igugu lomhlaba”.UMeyiwa wadutshulwa wabulawa kubo kwanina wengane yakhe ongumculi uKelly Khumalo eVosloorus, eGauteng, ngo-Okthoba 26, 2014.

Uthe kweziningi izithombe, zazikhombisa uMncube eyedwa noma ethwetshulwe nabanye, enama-dreadlock ekhanda.Kuzokhumbuleka ukuthi ubufakazi balabo ababesendlinni ngeskhathi kudutshulwa uMeyiwa, kuthiwa omunye wabasolwa ababahlasela babaphuca amaselula ngalolo suku, wayenama-dreads ekhanda.

Emva kokuqeda ukwethula ubufakazi bakhe, ummeli kaMncube, u-Advocate Charles Mnisi, ubuzisise uMabasa ukuthi yini umsebenzi wakhe kahle hle emaphoyiseni? UMabasa uchazile ukuthi wukucubungula ulwazi lwamaselula okukhona kulo izingcingo eziphumayo nezingenayo kanjalo namaSMS.

UMnisi ube esembuza ukuthi pho yini emhlanganisa nokucubungula izithombe, waphendula ngelithi, nazo uyazicubungula uma eceliwe njengoba nazo ziwulwazi oluqukethwe iselula.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *