Khoroni Men’s Forum inxusa amadoda ukuba akhulume angafeli ngaphakathi

I-Khoroni Men’s Forum, inhlangayo yaseOrange Farm, eqalwe ngamadoda. Ngenhloso yokwakhana nokugqugquzela ukuba amadoda akhulume ngezinkinga abhekane nazo empilweni angafeli ngaphakathi.

Abesilisa beKhoroni bahlangana njalo ngolwesithathu eOld Multipurpose Centre. Lapho baxoxa, bafundiswe ngezifo ezifana neHIV/AIDS, sugar diabetes, high blood pressure, prostrate cancer nokunye okuningi.

I-Khoroni Men’s Forum ikhumbuza abantu ukuthi amadoda nawo abantu bayabuzwa ubuhlungu ayikho into yokuthi indoda ayikhali.

Amadoda ahlangabezana nezinkingi ezifana nokungasebenzi kanye nokuhlukunyezwa kodwa aye asabe ukukhuluma noma ukubika lokhu ngoba esaba ukwahlulelwa noma ukuhlekwa. Lokhu kubanga incindezi emqondweni agcine ezibulala.

Lenhlangano imema abesilisa ukuthi beze bazofunda futhi bathole usizo. Ofuna ukwazi kabanzi angashayela kulenombolo 065 537 5063.

One thought on “Khoroni Men’s Forum inxusa amadoda ukuba akhulume angafeli ngaphakathi

 • September 22, 2023 at 2:05 pm
  Permalink

  Khoroni will be hosting PHOLA will be providing training for men and young adults around the issues of MENTAL HEALTH on the date starting from the 2nd Octoberon 2023 every Monday at 11h00am to 13h00pm until on the 11thDecember 2023.
  Interested individuals are requested to contact Mr Ephraim Hlohlolo at 082 600 6049 to book a seat.
  Thanks. (Management)

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *