Namhlanje kugujwa usuku luka Nelson Mandela

IMandela Day igujwa minyaka yonke ngenhloso yokukhumbula owayengu mongameli wakuleli wokuqala wenkululeko uNelson Mandela. Phela uTata wayezimisele kakhulu ukusiza abantulayo futhi ekwenza ngothando. Wayengafuni ukubona umuntu ehlupheka futhi enganakwa. Wayekhuthaza wonke umuntu ukuba asize omunye.

Lolusuka lugujwa ukuqhubekisa okwakwenziwa nguTata. Ngalosuku abantu nezinhlangano ezahlukahlukene zinikela ngemizuzu engu67 besiza abantulayo ngezindlela ezahlukahlukene.

Abanye banikela ngokudla nokunye okudingwa abantulayo, abanye ngesikhathi sabo. Noma ngabe umuntu wenzani ngalosuku okubalulekile ukuthi ulahlelile itshe esivivaneni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *