Kuyaqhubeka ukushiswa kwamaloli

Kuyaqhubeka ukushiswa kwamaloli ezifundazweni zala emzansi. Sekubikwe ukuthi angaba 21 amaloli athungelwe ngomlilo asha angqongqa kusukela ngomgqibelo.

Amaphoyisa athi kungenzeka kube nababoshwayo maduze ngalenzenzo ezenzeke KwaZulu-Natal, Mpumalanga naseLimpopo. Lokhu kuza emuva kokuthi kubonakale amavidiyo abonisa abangabwa abasolwa balezenzo kodwa amaphoyisa athe asabhekisisa lokhu okuqukethwe yilamavidiyo.

Lesisenzo sinomuthelela omubi kakhulu kwezomnotho la eMzansi ngoba phela lamaloli asebenza ukuhambisa impahla enza inzuzo. Lokhu kubaphathe kabi kakhulu abanikazi bamaloli ashisiwe ngoba balahlekelwe kakhulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *