Umdansi uMusa Motha wamukelwe ngezandla ezifudumele

Umdansi waseSebokeng uMusa Motha (27) ujabulise umhlaba wonke ngenkathi edansa futhi wafika kwelamanqamu kumqhudelwano wamathalente iBritain’s Got Talent. Noma angawinanga uMotha uzenzele igama umhlaba wonke.

Ngomgqibelo ubuyile kuleli futhi wamukelwa ngezandla ezifudumele umndeni wakhe nabantu base Mzansi abaziqhenyayo ngaye. Bekugcwele kuphuphuma eO.R Tambo International Airpot kwamukelwa uMotha obekajabulile ebona uthando abamuthanda ngalo abantu.

UMotha waphathwa umdlavuza wamathambo (cancer) eneminyaka engu 11 okwenza ukuthi anqanyulwe unyawo lwesinxele. Kodwa lokhu akumuvimbanga ukuba enze into ayithandayo okungukudansa. Ujabulise futhi wakhuthaza abaningi ngalokhu, ngoba ubonise ukuthi ukukhubazeka akumelanga kuvimbe umuntu ukuba enze akuthandayo aveze amaphupho akhe.

Uhlonishwe nge Emerging Artist Award, kuNational Dance Awards eThe Coronet Theatre, eNotting Hill Gate eLondon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *