Intsha seyinomtholampilo wayo eStretford Clinic

Ekuqaleni kwalonyaka iStretford Clinic yasungula umtholampilo wentsha obizwa nge Youth Friendly Services Center esiza intsha esuka eminyakeni engu 10-24. Ngomhlaka 30 Nhlangulana lendawo ivulwe ngokusemthethweni.

IYouth Friendly Services ivulwe emuva kokubona ukuthi intsha ayithandi noma iyesaba ukuya emtholampilo ngenxa yokuma emigqeni emide noma yesaba ukubonwa abantu kakhulu babeze ukuzohlela umndeni.

Intsha lapha isizwa abahlengikazi uMbali Nene no Samkelisiwe Zwane nabanye. Intsha isizwa ngalokhu okulandelayo: family planning, PrEP, HIV testing, STI’s, high blood pressure, chronic diseases, acute disease nokunye okuningi.

Abahlengikazi uNene noZwane banxusa intsha ukuba ivakeshele eStretford Clinic izothola usizo ikhululekile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *