Ishiye abantu bebambe ongenzansi idokhumentari “Rosemary’s Hitlist”

Ledokhumentari ekhuluma ngombulali wesifazane awayeyiphoyisa uRosemary Ndlovu idlale kuleviki kuShowmax. Ibonisa isihluku esenziwe yilo wesifazane ebulala amalunga omndeni wakhe ngenxa yemali yomushwalense.

Ababone ledokhumentari abawuvali umlomo futhi bashaqekile ukubona isihluku nosizi olulethwe uNdlovu emundenini wakhe. Abaningi bancome inkampani ekhiqize ledokhumentari ebizwa ngeIdeaCandy ngomsebenzi omuhle wokuveza unya nomxobholo wemali. Baphinde bancoma umseshi obephethe lelicala ngomsebenzi omuhle awenzile eletha ubulungiswa.

URosemary wagwetshwa ngo 2021, wanikwa odilika jele abayisithupha ngamacala okubulala. Waphinde wanikezwa ngaphezulu iminyaka engu 30 nengu 10 ngokukhwabanisa nokuzama ukubulala umawakhe, udadewabo kanye nezingane zikadadewabo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *