UNsele uzokhipha ividiyo ye ‘Impilo isibuza iminyaka’

Siyabonga Nsele (27) wase Ext 2 ophuma eBergville ngokuzalwa ucula uMasikandi futhi uzimisele ukuya kude nalomculo. Kumanje umatasatasa ulungiselela ukuthwebula ividiyo yengoma yakhe ebizwa ‘Impilo isibuza iminyaka’.

Insizwa le yakwaNsele yangena kulomkhakha womculo ngo 2021 manje inama alubhamu amabili eyokuqala ibizwa ‘Osodubula’ besekuthi eyesibili kube ‘Impilo isibuza iminyaka’ le ezoba nevidiyo kungekudala.

Siyabonga Nsele, utshele iOrange Farm News: “Le alubhamu ebizwa ‘Impilo isibuza iminyaka’ sengiqedile ngayo kodwa ngizoyikhipha ezinsukwini ngizosho mase iphumile. Ngicula umasikandi ngoba ngiwuthanda futhi senginandise ezindaweni ezini futhi abantu bangijabulela kakhulu.”

“Ngiphefome ezindaweni ezifana neMiami Lifestyle, Kweneng Park, Ext 2 Park, Soweto eMzimhlophe, Jozi Kwaskorokoro kanye nase Thokoza eBuyafuthi,” washo uNsele.

UNsele uthe umculo wakhe okwamanje utholakala kuye kepha ulungiselela ukuba utholakale ezindaweni zomculo lapho abathandi bomculo wakhe bangawulanda khona download phecelezi. Uthe futhi uzokhipha ingoma lapho azobe esebenzisana nomunye umculi wala eOrange Farm.

Abathandi bakaMasikandi abalindele okuningi kulensizwa ngoba ithe iyapheka ayidlali.

Ukwazi kabanzi ngezinhlelo ungamulandela ezikundleni zokuxhumana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *