Bekungubukhazikhazi yimnfashini ku Hollywoodbets Durban July

IHollywoodbets Durban July yenzeka minyaka yonke eThekwini eGreyville Racecourse ngoNtulikazi. Yilapho khona abathandi mamahhasi bebukela futhi bebhejela khona intandokazi zabo ukuba ziphume phambili phinde futhi kukhishwe ikhono kumnfashini.

Ngomhlaka 1 Ntulikazi osaziwayo nabanye bebakhiphe unyawo kungubukhazikhazi. Phela uma uza kuDurban July kufanele ugqoke uconce, ugqame, wehluke ukuze ubonakale.

Osaziwayo abafana noPearl Thusi, Lamiez Holworthy, Sarah Langa, Nomalanga Shozi, Mihlali Ndamase, Nandi Madida, Khosi Twala, Sithelo Shozi kanye noJessica Nkosi bebakhiphe ikhono impela. Futhi uJessica Nkosi waze wakhethwa njengo gqokekahle ukubandlula bonke kwamesimame kulomcimbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *