Libuye nezindondo ezingu 49 eGermany iqedu lamaSpecial Olympics

Bekuyinjalo yodwa eOR Tambo International Airpot ngenkanti iqembu lamaSpecial Olympics lamukwelwa njengamaqhawe emuva kokubuya nezindondo ezingu 49.

Leliqembu belisemidlalweni yeSpecial Olympics World Summer Games eBerlin kwelaseJalimane kusuka ngezi 17 kufikela ngezi 25 Nhlangulana. Lapho lenze kahle kakhulu liqoqa izindondo. Libuye nezindondo zegolide ezingu 22, ezingu 20 zesiliva nezingu 7 zethusi, sezizonke zingu 49.

Lokhu kujabulise kakhulu Iningizimu Africa, ngenkathi abantu belinde leliqembu litheleke esikhumulweni sezindiza iOR Tambo bebehaya izingoma bejabulile futhi beziqhenya ngaleqembu.

Phakathi kwabebozokwamukela leliqembu bekukhona imindeni, amalunga omphakathi, izikhulu ezibuya emahhovisini ahlukene ombuso iDepartment of Sports, Arts and Culture, Department of Women Youth and Persons with Disabilities ne Department of Social Development.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *