Ushaka iLembe usuqophe umlando ngo 3.6 million views ngeziqephu ezimbili nje

Ushaka iLembe wenza ezibukwayo kumidlalo yomabonakude yaku DStv. Lomdlalo oqale kulenyanga sewuphenduke intandokazi futhi waqopha umlando ngeziqephu ezimbili nje. Usuzuze 3.6 Million views, uhamba phambili kunzinhlelo zeDStv eAfrica nasezinkundleni zokuxhumana.

Ushaka iLembe umdlalo wakumabonakude odlala njalo ngesonto kuMzansi Magic futhi udidiyelwe yiBomb Productions. Lomdlalo uphephe abalingisi abanekhono kakhulu ekubalwa kubo uNomzamo Mbatha odlala indawo kaNandi umama kaShaka; Lemogang Tsipa ( Shaka); Wiseman Ncube (Zwide); Dawn Thandeka King ( Princess Mkabayi); Senzo Radebe (Senzangakhona); Abdul Khoza kanye nabanye.

Ushaka iLembe uyathandwa kakhulu la eMzansi ngisho nakwamanye amazwe ase Africa. Lomdlalo ulanda ngempilo kaShaka, umlando ngobukhosi bomaGeba kanye nempilo eyayiphilwa emandulo. Lomdlalo ubonisa kabanzi ngokuzalwa, ukubusa nokukhothama kukaShaka inkosi yesizwe samaZulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *