IPride Month igujwa umhlaba wonke ngoNhlangulana

IPride Month igujwa njalo ngoNhlangulana. Izinkulungwane zabantu umhlaba wonke zigcwala imigwaqo zingqoke izimpahla zemibala efana nothinga lenkosazane (rainbow). Ubuningi kuba yilabo abathandana benobulili obufanayo (LGBTQI) bagubha usuku labo.

I Pride Month yaqala ngonyaka ka1969 Nhlangulana, emuva kokuthi amaphoyisa angena ngodli eStonewall In, indawo yokuzijabulisa yabantu abathandana benobulili obufanayo. Lokhu kwasusa umsindo, kwabaneziteleka izithandani zobulili obufanayo zilwela ukuthi zibe nezindawo zazo zokuzijabulisa zikhululekile zingazifihli, zingaboshwa noma zihlukunyezwe.

Lolusuku lugujwa ukubonisa ukubaluleka kokwamukela nokuziqhenya ngobulili umuntu abukhethile. Namalungelo abanye abantu ahlonishwe. Abaningi abagubha lolusuku abantu abathandana benobulili obufanayo, abanemizwa yabesilisa nabesifazane ngesikhathi esisodwa kanye nabasazifuna. Izinhlangano ezingenzi inzuzo namanye amalunga omphakathi nabo babayingxenye yalomgubho.

Umlayezo kuba ukuphila ndawonye ngothando, ukwamukelana, ukungexwayani ngobulili, ukungesabi ukuphumela obala ngobulili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *