Zishone zonke izigwili ebeziphakathi kwe Titan Submarine

Emuva kwezinsuku kufunwa iTitan Submarine yakwa OceanGate, ebeyilahlekile ekujuleni kolwandle itholakele kepha izigwili ebeziphakathi zishone zonke.

Izigwili zesilisa ezinhlanu ziye zathatha uhambo lokuya olwandle olukhulu ngesifiso sokubona lapho isikembe esikhulu iTitanic saminza sawela khona. Lezizigwili bezinesifo nemali.

Phela iTatanic yaminza ngonyaka ka 1912, kodwa namanje abantu abaningi kakhulu ososayensi basafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani.

Ngebhadi laba abahlanu okubalwa uyise nendodana yakhe abalitholanga ithuba lokubona lapho iTitanic ihlezi khona. Bashone bengakasondeli nokusondela kuyo. Abantu ezinkundleni zokuxhumana bathe mhlawumbe kumele abantu bahlukane neTitanic bayike izihlalele layikhona ngoba bazibizela izinto ezikude nabo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *