Sekunabantu ababulawe umlilo selokhu buqalile ubusika

Seziningi izigameko zokushona kwabantu ezibikwe abase Joburg Emergency Management Services (EMS) selokhu eqalile uNhlangulana

E Drieziek 6, kushone owesimame emuva kokuhogela intuthu ebangwe umlilo kwakhe. Kuthiwa imbangela yomlilo oqubuke endlini yisitofu sogesi. Omunye obesendlini makusha kanye nengane baphuthunyiswe esibhedlela.

Kwesinye isigameko esibikiwe endaweni yaseZandspruit lapho kutholakele khona izidumbu ezimbili zishe zanqonqa. Kubikwe ukuthi ingaba yishumi imikhukhu evuthile kulendawo. Izindawo ezinemikhukhu eminingi, esondelene umakusha owodwa neminye iyasha masinyane futhi.

Abosizo eliphuthumayo banxusa abantu ukuthi baphephe ngalesisikhathi sobusika. Ngoba yilapho imililo ibhoke khona. Abantu babaqaphele kakhulu amakhandlela, izitofu zogesi noparafini nezinye nje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *