Ithimba le Crime Prevention Wardens lishanela ubugebengu eGauteng

U Premier wase Gauteng uPanyaza Lesufi, wathula ithimba elizolwa nobugebengu eGauteng ezinyangeni ezendlule elibizwa nge Crime Prevention Wardens. Imiphumela yona iyabonakala ngoba liyazibopha izigebengu lelithimba

U Premier Lesufi waqala lelithimba emuva kokubona indlela ebukhule ngayo ubugebengu eGauteng, izigebengu zizenzela umathanda. Inhloso yakhe bekungukuqeda nya ubugebengu ukuze abahlali base Gauteng bazizwe bephephile.

Lelithimba elibizwa ‘Amapanyaza’ liyabonakala ezindaweni eziningi eGauteng, libopha izigilamkhuba ezithengisa izidakamizwa, ezitshotshayo, eziphethe izikhali eziyingozi nezinye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *