Uyohlala ekhunjulwa UCollen Chauke, ondlule emhlabeni ngoMsombuluko

UCollen Chauke, wase Ext 2, ubethandwa kakhulu abantu base Orange Farm, futhi ukuhamba kwakhe emhlabeni kubathusile. UChauke utholakele elele engasekho ngase Masibambane College, ngo Msombuluko

UChauke bekaziwa ngokuthanda ukhongolose kakhulu bewumuthola kuyo yonke imicimbi ye ANC. Osaziwayo bebamazi futhi bekujabulela ukuthatha naye izithombe. Bebemuthanda futhi bengenandaba nokukhubazeka kwakhe.

Abantu abaningi baye ezinkundleni zokuxhumana beduduza umndeni kaChauke futhi beveza indlela abaphatheke ngayo ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Bekhumbula zonke izinto uChauke bekazithanda nakade ezenza. Abanye bathe kona kubuhlungu ukuhamba kwakhe kodwa yena uphumule manje. Uzobekwa ngo Mgqibelo, 13 Kungenzeka.

I Orange Farm News ithi lala ngoxolo Collen uyohlala ukhunjulwa nje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *