Umndeni ka Mpholo uthukuthele futhi ufuna izimpendulo ngokusha kwakhe ejele

Umndeni womlisa osidumbu sakhe satholakala sishe sanqonqa esitokisini eMangaung Prison lapho uThabo Bester wayeboshwe weqa khona ufuna izimpendulo

Sekuvelile ukuthi isidumbu esatholakala sishe sanqonqa ejele lase Mangaung esika Katlego Junior Mpholo (30). Isidumbu sika Mpholo sasentshenziswa ngu Bester ukweqa ejele. Kuthiwa uMpholo walahleka ngonyaka ondlule umndeni wakhe bowumufuna sonke lesisikhathi kanti ushele ejele.

Umndeni kaMpholo uphatheke kabi kakhulu yilesenzo futhi uthi ufuna izimpendulo, ufuna ukwazi ukuthi ingane yawo ingenekanjani ejele ize izoshela khona. Lezizindaba zithuse abaningi, kuna nemibuzo ngendlela amajele aphethwe ngayo la emzantsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *