UAchraf Hakimi umangaze abaningi ngesenzo sokubhalisa impahla yakhe ngomawakhe

Umdlali we Paris Saint-Germain (PSG) ne Morroco, uHakimi, umangaze abaningi ngesenzo sakhe sokufaka yonke impahla yakhe egameni lika mawakhe

UAchraf Hakimi (24) noHiba Abouk (36) bashada ngo 2020, banamadodana amabili. UAbouk nguyena ofake isicelo sesihlukaniso futhi wathi ufuna ingxenye yempahla kaHakimi. Uthe lapho eya enkantolo umatshi wamtshela ukuthi uHakimi akanalutho egameni lakhe yonke impahla yakhe isegameni lika mawakhe okuchaza ukuthi angeke athole lutho.

Lesisenzo simangaze abaningi futhi kwaba nemibono ehlukahlukene, abanye bayasigxeka lesisenzo abanye bavumelana naye.

Umthombo: InsideSport.IN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *