Abantu baphenduke izithunzela ngenxa yamafoni

Amafoni asephendule abantu izithunzela ngempela, yonke indawo uzothola abantu begobondile, begqolezele amafoni beku Whatsapp, Facebook, TikTok nokunye

Abantu sebethanda amafoni ngendlela emangazayo, uye uthole abantu behamba emgwaqeni becofa amafoni. Ngisho behamba emoli, bedla, begeza, beshayela imoto ngisho besendlini yangasese.

Emakhaya uye uthole wonke umuntu ethule kungekho okhuluma nomunye, omunye nomunye ubheke ifoni yakhe. Asisekho isikhathi sokuxoxa emindenini. Inzima kakhulu lendaba yamafoni ngoba ngempela abantu bazoshayiswa yimoto ngoba ababheki lapho beyakhona inqondo isefonini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *