Ubugebengu budlangile eOrange Farm

Akuphephile neze la eOrange Farm, mihla namalanga kubikwa izigameko zobugebengu ezihlasimulisa umzimba

Kungekudala kutholalekele umzimba wowesimame uNomvula Chenene, ugqitshwe emzini thizeni eLakeside. UNomvula walahleka ngonyaka ondlule ngoZibandlela, wafunwa izinyanga engatholakali kanti ubulewe wagqitshelwa emzini ongekho kude nakubo. Umbulali kaNomvula uboshiwe.

Abantu besathuswe yilokho kulenyanga kutholakele owesimame uPhelisa Kulu, wase Drieziek 4 ebulewe ngokukhanywa emzini wakhe. UPhelisa ubulawe yisoka lakhe, emvakokumbulala latshotsha imoto yakhe, amakhadi asebange, omakhala ekhukhwini, umazisi nokunye okubalulekile. Umsolwa ubalekile ufunwa ngamaphoyisa.

Kulempelasonto esibuya kuyo kubikwe izigameko zokubulawa kwababili owesilisa nowesifazane abatholakele bedutshuliwe e Ext 3. Kuthiwa laba abashonile bebebuya endaweni yokuzijabulisa mabedutshulwa. Abasolwa basafunwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *