Thuto le di tayelo le kgalemo ho ba batlang ho phela ka kgotso

DIPROVERBIA 1 V 8 20 Mora wa ka mamela thuto ya ntatao o sike wa furalla taelo ya mmao hane re mamela taelo e re filweng yona ke ba tswadi ba rona nkabe re se mo re leng teng kasheno nkabe re sa etsi bobe bo re bo etsang nkabe re sa bolayane nkabe re ratana jwalo kaba yena Mora wa ka. Ekare ha baetsadibe ba rata ho o hoka o se ke waba wa dumela.

Tloo le rona re lo lalla ho tsholla madi re tjhehe ba se nang molato re ba bolaye feela mora ya mamelang di taelo ha tsholle madi ka sheno Sheba matsoho a Hao a tletsi madi a senang molato kasheno madi wa bana beno a yalla matsohong a Hao na wena mmolayi otlo fella kae hopola taelo o ya mmao le thuto ya ntataoBohlale bo meketsa kantle bo tlerola ka lentswe le leholo mapatlelong bo howa mabaleng a marata pela monyako ya motse helang lona dithoto le tla rata bothoto ho le hokae na? Ho tlanne ho be hokae na basomi ba thabelang ho soma mme mahlanya a hloya tsebo na. Bakang ka kgalemelo ya ka.

Ha ne re ile ramamela taelo tsa batswadi ba rona nkabe ho sena Bana ba borona ba fetohileng di tau ba bolayang empa tlohong hare kgutleleng ho jehova le ha dibe tsahao di kaba kgubedu jwalo ka madi o tladihlatswa di be tshweo jwalo ka lehlwa. Batswadi le se ke la ba kwatisa Bana ba lona empa le ba rute thuto tse molemo. A re rapeleng thapelo ya hlalefo. Kenna jehova modimo wa Hao o se ke waba le medimo e meng kantle ho yena. O bolokele ba lokileng poloko ke thebe ho batsamayang ka holoka.

O lebelle mmila wa holoka o disa tsela ya bakgethwa ba hae jwale o tla tseba ho loka le tshwarelo le bokgabane le mekgwa yo hle e molemo hobane bohlale botla kena pelong ya Hao tsebo e kgahlise moya wa Hao. E kare modimo a ka re etsa hantle mantswe a na a fumane bodulo pelong tsa ba e baletsing wonaho bokwe Jehova ka ho sa feleng.

O batlang dithapelo a letsetse Bishop Mollo nomborong ena 067 8514 594 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *