Abazali abakhuze inzingane ngokudlalela emgwaqeni

La eOrange Farm, abashayeli bezimoto ezincane namatekisi babhekene nenkinga enkulu yezingane ezidlalela emigwaqeni. Uzothola izingane zidlala ibhola phakathi komgwaqo noma zigijimisana noma kuza imoto aziqheli imoto ize iqhelele zona. Zibonisa ukungayisabi imoto. Futhi ngoba izikolo zivaliwe abashayeli babhekene nenkinga kakhulu.

Lokudlalela emgwaqeni sekwenze izingane eziningi zishayiswe yizimoto futhi kwenza abashayeli bezimoto bahambe kabuhlungu. Abashayeli bamatekisi nabo bayakhala ngoba lokhu kuphazamisa umsebenzi wabo. Yebo bakhona abashayela budlabha bashayise abantu.

Okubuhlungu ngalento yezingane ezidlalela emgwaqeni ukuthi mase ishayisiwe ingane amalunga omphakathi aye ashaye alimaze umshayeli wemoto. Yingakho abazali kufanele bakhuze futhi bafundise izingane ngobungozi bokudlalela emgwaqeni. Bazifundise ukuthi imoto iyalimaza futhi iyabulala nokuthi umgwaqo akusiyo indawo yokudlalela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *