Sidla ukotini no Philani ‘Inkabi Yamafeleb’ Tshabalala

INkabi YamaFeleb Clothing Label yasungulwa ngo 2021 wuPhilani Tshabalala, wase Orange Farm Ext 1. UTshabalala ngumuntu ozidlela ukotini othanda ukuhlala ebukeka emuhle njalo abone nabanye bebahle.

Utshele iOrange Farm News ukuthi izimpahla zakhe zihamba kahle kakhulu futhi ubonga wonke umuntu omusekele kusuka eqala inkampani yakhe kuze kube manje.

UTshabalala uthe: “Ngithanda ukubonga abanye osobhabhizinisi abakulokungikhakha, iGang’Engalali, Feleb, Mr X, Black Kiid, Kemoja, iSlima Brand kanye ne Tema Digital Company. Ngiyalubonga uxhaso lwenu bafowethu ngithi nje asiyibambeni lapho, ngiyabonga kakhulu ngethuba bomabizwa besabele.”

UTshabalala unxusa abantu ukuba bamusekele bathenge izimpahla zahle.

Uma ufuna ukwazi kabanzi ngeNkabi Yamafeleb Clothing Label, ungashayela lenombolo 061 453 5765 noma 064 452 2285.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *