I National Shutdown ayiphazamisanga lutho e Orange Farm

Izolo bekubanjwe ukhuqulela ngoqo wesiteleka obizwa nge National Shutdown obowuhlanganiswe iFinancial Freedom Fighters iEFF ngamafuphi. Lesiteleka senzeke ezindaweni eziningi la Eningizimu Africa. Kodwa iOrange Farm ne Palm Springs aziphazamisekanga nhlobo.

Lesisiteleka bekuyindlela yokubonisa ukungajabuli kwabantu ngezimo eziningi ezingahambi kahle kulelizwe ezifaka phakathi ukucinywa kukagesi okwenzeka mihla yonke. Okuphazamisa kakhulu izimpilo zabantu namabhizinisi. Okunye obekufunwa ababhikishi ukuthi umongameli wezwe uCyril Ramaphosa esule esitulweni sakhe sokuba ngumongameli wezwe.

Amadolobha amakhulu abonakale ebomvu izolo amalunga eEFF namanye amaqembu ezombusazwe ebeyinxenye yalesiteleka. Izitolo bezivalilwe amatekisi eguquza wodwa abantu bengekho. E Orange Farm nase Palm Springs bekunjengasemihleni izitolo zivuliwe, kodwa kuyekwabakhona labo abayebavala imigwaqo ngamatshe kepha amaphoyisa afika masinyane abaxosha avula imigwaqo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *